Tải miễn phí Font SVN Lobster Việt Hóa – VNGate24h

Tải miễn phí Font SVN Lobster Việt Hóa – VNGate24h

Font Lobster Việt Hóa cung cấp một phương pháp làm việc khác biệt. Bằng cách sử dụng định dạng OpenType mới, chúng ta có thể nhìn thấy nhiều phiên bản của mỗi ký tự, đó là cách họ thiết kế Font Lobster. Thay vì giữ nguyên những kết nối giữa các ký tự, các nhà thiết kế đã vẽ nhiều phiên bản khác nhau của mỗi ký tự, cùng với nhiều các cặp từ khác nhau (còn gọi là “ligatures”), để chúng ta có thể sử dụng phiên bản tốt nhất cho mỗi từ theo ngữ cảnh của nó. Tất cả những điều này diễn ra tự động trong mọi trình duyệt hỗ trợ ligatures.

Font SVN Lobster Việt Hóa

Font SVN Lobster Việt Hóa

 

Link tải Font SVN Lobster Việt Hóa tại đây:

[VNGate24h.com]-SVN-Lobster Việt Hóa

 

 

Trả lời